Освітня програма закладу позашкільної освіти

С Х В А Л Е Н О                                                                                    З А Т В Е Р Д Ж Е НО

педагогічною радою                                                                       Наказ від 08.09.2021 №  __   

протокол від 07.09.2021 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

закладу позашкільної освіти

«Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості  

Шаргородської міської ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Шаргород


Освітня програма закладу позашкільної освіти

«Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості».

     Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості- комплексний заклад позашкільної освіти, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців.

Мова навчання українська.

Режим роботи щоденно з 09.00 до 18.00

Прогнозована кількість вихованців 647, навчальних груп 48 .

І. Загальні положення

 1.Освітня програма Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості базується відповідно на Конституції України , положеннях Закону України "Про освіту", Закону України "Про позашкільну освіту" та інших нормативно-правових актів, які визначають державну політику у сфері позашкільної освіти.

1.                 Освітня програма Шаргородського будинку дитячої та юнацької містить єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей).

2.                 Освітня програма Шаргородського будинку дитячої та юнацької визначає організацію освітнього процесу у закладі з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів позашкільної освіти та містить перелік освітніх компонентів.

3.                   Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України "Про позашкільну освіту" на основі освітньої програми Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

4.                   Освітня програма містить:

-         вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

-         перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

-         загальний обсяг навчального навантаження;


-         очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти.

 ІІ. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти

До Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості зараховуються вихованці віком від 5 до 18 років. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання, визначаються рівнем   кожного дитячого об'єднання закладу та відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

Прийом до закладу може здійснюватися упродовж навчального року (в міру завершення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом.

Прийом вихованців до закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Для зарахування учнів до туристських, спортивно-технічних, хореографічних гуртків, секцій та інших творчих об'єднань претенденти повинні мати належний стан здоров'я, що дозволятиме набувати відповідні компетентності за навчальними програмами, та довідку медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у цих об’єднаннях.

Середня наповнюваність гуртків та дитячих об’єднань у закладі становить 10- 15 вихованців.

Наповнюваність окремих гуртків та інших дитячих об’єднань встановлюється директором закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше як 25 вихованців.

Тривалість одного заняття в закладі Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

-                    віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

-                     віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

-                     інших - 45 хвилин.

ІІІ. Перелік освітніх компонентів

 

Реалізуючи основні завдання позашкільної освіти відповідно до ст.8 Закону України «Про позашкільну освіту», Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості проводить освітню, інформаційно-методичну та організаційно-масову роботу.

Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості є комплексним позашкільним навчальним закладом, який організовує освітню діяльність з вихованцями за такими напрямами:

-         художньо-естетичним, який забезпечує розвиток творчих здібностей і обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері української та світової культури і мистецтва;

-         науково-технічним, який забезпечує набуття вихованцями техніко- технологічних знань, умінь та навичок, розширення їх політехнічного світогляду, задоволення потреб особистості у вдосконаленні освіти з основ інформатики та комп’ютерізації, конструкторської та винахідницької діяльності;

-         туристсько-краєзнавчим, який спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями і навичками з туризму і краєзнавства, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

-         еколого – натуралістичний який забезпечує бережливе ставлення до природи, охорону навколишнього середовища, проводить експериментально-дослідницьку роботу в  даному напрямку;

-         соціально-реабілітаційним, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів та потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до професійної та громадської діяльності організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

-         гуманітарним, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань практичних навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу;

-         оздоровчим, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями знаннями про здоровий спосіб життя, набуття і закріплення навичок зміцнення особистого здоров’я, формування гігієнічної культури особистості.

Відповідно до напрямів позашкільної освіти освітній процес у закладі здійснюється у таких гуртках:

 

 

-         художньо-естетичний напрям: вокальний, фольклорний, акторська майстерність, ляльковий, сценічна мова, основи хореографії, сучасний танець, юні барабанщики.

-         декоративно ужиткове мистецтво:

-          основи образотворчого мистецтва, моделювання Іграшок-сувенірів,    Художній дизайн, основи крою та шиття,  сувенір,  іграшка,  «Народна творчість; м’яка іграшка.

-         науково-технічний напрям: фототехнічний, відеотехнічний, робота з ПК, інформаційні технології,

-         туристсько-краєзнавчий напрям: гурток туристичний, спортивний туризм.

еколого - натуралістичний:  юні натуралісти, юні агрохіміки

-         соціально- реабілітаційний напрям: «Лідерство – запорука успіху»,

-         гуманітарний    напрям:    медіакультура,  юні диктори, англійської мови, гурток раннього розвитку дитини «Пізнайко».

 Освітніми компонентами є навчальні програми за напрямами та профілем позашкільної освіти, які визначають організацію освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання. Навчальні програми гуртків та дитячих об’єднань розроблені з урахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року №433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року 651, Типових навчальних планів, затверджених МОН України.

Освітній процес у Шаргородському БДЮТі здійснюється за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.( Додаток №1).

Програмне забезпечення

Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості Шаргородської міської ради

на 2021-2026 роки

№ зп

Назва гуртка

За якою програмою працює гурток,

Ким рекомендована

Укладач

Примітка  

Науково – технічний напрямок

1.

Початкове технічне моделювання

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН України від 07.10.2019р. №1/11-8872)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

2.

Програма  гуртка «Основи інформаційних технологій»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН України від 07.10.2019р. №1/11-8872)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

3.

Програма гуртка «Користувачі ПК»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН України від 07.10.2019р. №1/11-8872)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

4.

Програма гуртка «Цифрова фотографія»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН України від 07.10.2019р. №1/11-8872)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

5.

Програма гуртка «Ракетомоделювання»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН України від 07.10.201рр. №1/11-8872)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

6.

Програма відеотехнічного гуртка

Програма гуртка затверджена педагогічною радою Шаргородського БДЮТу  Шаргородської міської ради  (протокол №1 від 06.09.2021р.)

Андрійчук П.П.

 

7.

Програма гуртка «Історична реконструкція»

Рекомендовано Міністерством освіти і науки  України ( лист МОН №111-662 від 19.01.2018р.)

 

 

Туристсько-краєзнавчий та природничий напрямок

8.

Юні натуралісти

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України  № 1 /11 6201 від 11.06.2018р.)

Радченко Т.Д.

 

9.

Туристичний

Схвалено для використання в  позашкільних  навчальних закладах  (протокол засідання науково – методичної комісії з позащкільної освіти від 25.05.2018р. (лист ІМЗО від 06.06.2018р. №22.112-Г-315)

 

Глей В.І., Горобець Н.В.

 

 

 

10.

Юні агрохіміки

 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1 /11 6201 від 11.06.2018р.)

 

Пінчук М.О.

 

 

Соціально-реабілітаційний напрямок

 

11.

Програма гуртка «Лідерство – запорука успіху»

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2016р. №1/11-3839)

 

 

12.

Програма гуртка «Пізнайко»

Рекомендовано Міністерством освіти  і науки України (лист від 30.01.2018р. №1/11-1020)

 

 

 

13.

Програма гуртка «Вокальний»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

14.

Програма сучасного танцю

Рекомендовано міністерством освіти і  науки України (лист МОН України від 10.01.2019р. №1/11-98)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

15.

Програма естрадного танцю

Рекомендовано міністерством освіти і  науки України (лист МОН України від 10.01.2019р. №1/11-98)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

16.

Програма фольклорного  колективу

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН від 11.06.2018р. №1/11-6202

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

17.

Програма гуртка «Основи акторської майстерності»

Рекомендовано міністерством освіти і  науки України ( лист від 08.04.2016р. №1/11-4657)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

18.

Програма гуртка народної творчості

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки, молоді та спорту України (Лист Міністерства освіти  і науки України від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

19.

Програма гуртка «Основи крою та шиття»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки, молоді та спорту України (Лист Міністерства освіти  і науки України від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

20.

Програма гуртка іграшки

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки, молоді та спорту України (Лист Міністерства освіти  і науки України від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

21.

Моделювання іграшок-сувенірів

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

22.

Виготовлення сувенірів

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

23.

Програма гуртка «Основи художнього мистецтва»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

24.

Програма гуртка «Образотворче мистецтво»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

25.

Програма гуртка «Графіка»

Рекомендовано Міністерством освіти і  науки України (лист МОН від 08.04.2016р. №1/11-4658)

За редакцією Биковського Т.В., Шкури Г.А.

 

26.

Програма гуртка «Валяння вовни»

Схвалено для використання в  позашкільних навчальних закладах (протокол комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради МОН №3 від 13.09.2019р. (лист ІМЗО від 27.09.2019р. №22 1/12-Г-963

 

 

27.

Програма гуртка «Ляльковий театр»

Схвалено для використання в  позащкільних навчальних закладах   (протокол комісії з позашкільної освіти Науково- методичної ради МОН України протокол №3 від 21.06.2017р.)

 

 

28.

Програма гуртка «Сценічна мова»

 

Схвалено для використання в  позащкільних навчальних закладах   (протокол комісії з позашкільної освіти Науково- методичної ради МОН України протокол №3 від 21.06.2017р.)

 

 

Гуманітарний напрямок

 

Програма гуртка «Медіакультура»

 

Програма гуртка затверджена педагогічною радою Шаргородського БДЮТу  Шаргородської міської ради  (протокол №1 від 06.09.2021р.)

 

 

.

Програма гуртка «Юні диктори»

 

Програма гуртка затверджена педагогічною радою Шаргородського БДЮТу  Шаргородської міської ради  (протокол №1 від 06.09.2021р.)

 

 

 

Програма гуртка «Англійська мова»

Програма гуртка затверджена педагогічною радою Шаргородського БДЮТу  Шаргородської міської ради  (протокол №1 від 06.09.2021р.)

 

 

 

Програма гуртка «English for kids»

Програма гуртка затверджена педагогічною радою Шаргородського БДЮТу  Шаргородської міської ради  (протокол №1 від 06.09.2021р.)

 

 

 

  У своїй роботі педагоги широко використовують сучасні педагогічні технології навчання: : технологію особистісно – орієнтованого навчання, квест- технологію, технологію інтерактивного навчання, інформаційно-комунікаційну технологію, технологію колективних творчих справ, технологію критичного мислення, технологію проєктної діяльності, технологію трансляції досвіду через майстер – клас, технології дистанційного навчання.

На період з 2020 по 2025 роки педагогічний колектив закладу визначив для дослідження методичну проблемну тему: «Інноваційні підходи до організації навчально виховного процесу в Шаргородському будинку дитячої та юнацької творчості 2021 – 2026 н.р.»

Етапи реалізації проблеми:

І. Аналітично концептуальний ( 2020-2021 рр. ):

·        Ознайомлення   з   новими   педагогічними   інноваційними   підходами до організації навчально – виховного процесу у  розвитку сучасної позашкільної освіти.

·        Розробка навчально-методичного забезпечення гуртків закладу  з науково-методичної проблеми.

·        Створення оптимальних умов для    реалізації власного педагогічного досвіду.

·        Вивчення змісту даної проблеми в науково-педагогічній літературі, ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації, пошук передового педагогічного досвіду з даної проблеми.

·        Формування професійно-особистісної готовності педагога до гуманізації освітнього середовища.

·        Здійснення стартових моніторингових досліджень майстерності педагогів та розвитку особистості вихованців.

ІІ. Організаційно прогнозуючий ( 2021-2022рр.):

·        Втілення науково-методичної проблеми в практику роботи педагогічного колективу. Підвищення професійної компетентності, посилення творчої

складової в діяльності педагогів, їх орієнтація на самовдосконалення та постійний пошук нового.

·        Організація самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

·        Опрацювання   та   апробація   педагогічної   проблеми,   відпрацювання механізмів втілення інноваційних тенденцій у освітній процес.

·        Забезпечення  умов   для  самореалізації  вихованців  відповідно  до   їх здібностей, нахилів, суспільних та власних інтересів.

·        Формування конструктивної моделі поведінки та соціального партнерства педагогів та вихованців.

·        Діагностичні дослідження готовності педагогів до інноваційної діяльності та рівня потреби у спілкуванні вихованців.

ІІІ. Формуючий (2022-2023рр.):

·        Вдосконалення системи роботи педагогів у контексті роботи над проблемою.

·        Створення умов для використання інноваційних освітніх тенденцій в освітній діяльності педагогічних працівників.

·        Формування досвіду творчої діяльності педагогів під час реалізації науково-методичної проблеми.

·        Розробка нових напрямків роботи конструктивного співробітництва вихованців та педагогів, створення науково-методичного супроводу з навчання та розвитку партнерської взаємодії молоді.

·        Упровадження педагогами сучасних освітніх інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу та удосконалення власного педагогічного досвіду.

·        Робота над інтеграцією дитини у суспільство через визначення та розвиток комунікативних здібностей, уміння ефективної взаємодії в різних сферах життя.

·        Діагностичне дослідження особливостей формування та розвитку конструктивної поведінки у спілкуванні вихованців та педагогів. Моніторинг професійних чинників, що впливають на діяльність педагогів.

ІV. Практичний (2023-2024рр.):

·        Забезпечення умов для впровадження нових інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу, психолого-педагогічних, методичних надбань з питань навчання та виховання в освітній процес позашкільного закладу.

·        Оптимізація навчального процесу та його спрямування на демократизацію взаємовідносин педагога і вихованця.

·        Втілення в практику роботи педагогічного колективу даної науково- педагогічної проблеми, запровадження нестандартних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірка його ефективності.

·        Здійснення ефективного партнерства педагогів і вихованців як ключового компоненту формування особистості.

·        Моніторинг розвитку соціальних умінь і навичок комунікації вихованців та професійної майстерності педагогів.

·        Діагностичні дослідження визначення освітніх запитів та задоволення освітніх потреб вихованців та батьків.

V.  Узагальнюючий ( 2024-2025рр. ):

·        Систематизація та узагальнення матеріалу, напрацьованого колективом з даної проблеми, підведення підсумків роботи.

·        Розповсюдження  досвіду, набутого в роботі над науково-педагогічною проблемою.

·        Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в освітній процес закладу позашкільної освіти.

·        Виховання всебічно розвиненої особистості, що здатна до співпраці, саморозвитку та самореалізації.

·        Розробка рекомендацій для подальшого удосконалення    майстерності педагогів та розвитку особистості вихованців.

Виховна та організаційно-масова робота закладу здійснюється за напрямками:

-                     Національно-патріотичний   виховання спрямоване на формування у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції. З цією метою в БДЮТі проводяться заходи по грі Сокіл (Джура), створена дитяча козацька організація «Джурівці Шаргородщини»

-                     Соціально-громадський виховання спрямоване на формування громадянина суспільства з активною життєвою позицією. Реалізація основних завдань здійснюється через діяльність  міського громадського об’єднання старшокласників «Лідери Шаргородщини»,  Ради дитячого самоврядування  БДЮТу. Реалізуються проєкти: « Україна – це ми!», «Прибери двір, вулицю, садибу», «Допоможи воїнам АТО (ООС)»;

-                     напрям саморозвитку та професійного зростання спрямоване на формування потреби особистості в самопізнанні, саморозумінні, самореалізації в різних видах творчої діяльності; через виявлення, розвиток та підтримку творчо обдарованих дітей та реалізується через проєкти «Подільський  зорепад», «Юний цвіт Шаргородщини».

-                     Загальнокультурний виховання зорієнтоване на формування у особистості художньо-естетичного світосприйняття за допомогою мистецтва. З цією метою в БДЮТі здійснюються проєкти: «Розмаїття мистецтв», «На крилах творчості».

-                     Основною метою здоров’язберігаючого напряму є виховання і становлення вихованця як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Напрям реалізується через організацію заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, екологічної культури через «Живий куточок», створення «Галереї кімнатних рослин», Акції «Потурбуйся про птахів взимку», фестиваль «Здоровим бути – здорово!» тощо.

Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освіти та рівнем творчого об’єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій дітей.

Гуртки, ї та інші дитячі об’єднання закладу класифікуються за                 трьома рівнями:

-                     початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

-                     основний рівень творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

-                     вищий рівень творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Обсяг навчального навантаження для груп, гуртків та інших дитячих об’єднань початкового, основного та вищого рівнів навчання визначається на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 22.07.2008р. № 676), Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи (наказ МОН України від 11.08.2004р. № 651) та відображається у навчальному плані закладу , який дає цілісне уявлення про зміст і структуру, кількість годин за напрямом позашкільної освіти та роком навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження для здобувачів освіти.

 

ІV. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти

Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображаються в навчальних програмах кожного гуртка,  та дитячого об’єднання. Навчальні програми конкретизують очікуваний результат навчання як формування певних компетентностей окремо для кожного рівня навчання.

В результаті навчання у вихованців Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості формуються такі життєві компетентності:

Пізнавальні компетентності, що передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності, що передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати та захищати свої права, орієнтуватися в соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності, що передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового та логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності, які орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості та вихованості; емоційний, фізичний, інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працьовитість тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму.

За результатами навчання заклад видає випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, свідоцтво про позашкільну освіту.