Наказ про підготовку та організований початок 2021-2022н.р.

                                     НАКАЗ

13.08.2021р.                                                                                                     №

        Про підготовку та організований                                   

         початок 2021/22 н.р.

 

     Відповідно до закону «Про позашкільну освіту», з метою  створення безпечних умов навчання і виховання гуртківців та належних умов для організованого початку  2021-2022н.р.

 Н А К А З У Ю:

1.    Затвердити план заходів щодо належної підготовки ЗПО до 2021-2022н.р. (додається)

2.    Усім працівникам позашкільного закладу:

2.1.Забезпечити виконання заходів щодо належної підготовки ЗПО до 20201- 2022н.р.

2.2.Забезпечити готовність закладу до участі в  огляді стану підготовки навчальних закладів до нового навчального року до 16.08.2021р.

2.3.Забезпечити неухильне виконання Законів «Про освіту», «Про позашкільну освіту»  ужити всіх заходів щодо повного набору дітей і підлітків у гуртки  різних напрямків.

2.4.Ужити  заходів щодо забезпечення рівного доступу до навчання в гуртках дітей, які потребують корекції фізичного або психічного розвитку, дітей соціально – незахищених категорій населення.

2.5 Ужити заходів щодо особливостей організації навчального процесу в умовах  епідемічної небезпеки;

2.6.Підготувати матеріал і провести агітацію в місцевих школах по набору дітей в гуртки до 15.09.2021р.

2.7. Підготувати Програми для роботи з дітьми в «Школі раннього розвитку» до 30.08. 2021р.

3.Методисту Левадній Л.В.

3.1. Подати Програми гурткової роботи на затвердження методичною радою на навчальний рік до 27.08.2021р.

4.Підсумки підготовки ЗПО до нового навчального року обговорити на засіданні педради (06.09.2021р.)

5. Культорганізатору:

5.1.Розробити рекомендації і план  дій  в підготовці і проведенні 1 вересня 2021р. свята «День відкритих дверей».

5.2. Розробити графік дезинфекції приміщень закладу, контролювати стан здоровя працівників та вихованців, використання індивідуального захисту працівників та вихованців.

6.Техпрацівнику:

 6.1.Проводити обробку поверхонь парт, столів, дверних ручок, підлоги, перил, дезинфікуючими засобами згідно графіка (додається)

 

7.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 

Директор БДЮТу                                                            Ю.Буряк

 

Додаток

До наказу від 13.08.2021р. №37

Заходи щодо належної підготовки ЗПО

               На 2021-2022 н.р.

з/п

            ЗАХОДИ

Термін виконання

Відпо-

відальний

1.

Надати відділу освіти і спорту робочий навчальний план на 2020-2021н.р.на погодження

До 07.09

Буряк

Ю.І.

2.

Оформити методичні рекомендації щодо ведення гурткової документації

До 03.09

Левад

наЛ.В.

3.

Ужити необхідних заходів щодо забезпечення ПНЗ методичною літературою, позашкільною документацією.

До 01.09

Буряк

Ю.І.

 

4

Забезпечити дотримання соціального дистанціювання: збільшити відстань між столиками в кабінетах, для організованого руху коридорами нанести на підлогу розмітку. Раціонально використовувати актовий зал, заняття гуртків: фото, кіно, радіожурналістики, туристичні,  юних натуралістів, образотворчого мистецтва, проводити на відкритому повітрі.

До 01.09

Буряк

Ю.І.

Всі працівники

 

5.

Обладнати місце при вході в заклад, для дезинфекції рук.

До 01.09

Пасічник

6.

Провести засідання метод ради та методичних об’єднань керівників гуртків щодо планування роботи на 2020-2021н.р.відповідно до методичних рекомендацій МОН України. Обговорення Програм гурткової роботи.

До 14.09

Левад-

на Л.В.

7.

Підготувати методичні рекомендації, матеріали, публікації тощо щодо проведення свята «День відкритих дверей» і першого заняття

До 28.08.

Левад-

на Л.В.

8.

Завершити комплектування БДЮТу контингентом гуртківців

До 15.09

Всі педагоги

9.

Відвідати місцеві школи з метою залучення дітей в гуртки

З.01до 15

вересня

Всі

Педагоги

10.

Забезпечити готовність закладу до участі в районному огляді стану підготовки навчальних закладів до нового навчального року

 

До19.08

Всі

Педагоги

11.

Забезпечити неухильне виконання Закону «Про позашкільну освіту»  ужити всіх заходів щодо повного набору дітей і підлітків у гуртки  різних напрямків.

До15.09

Всі

Педагоги

12

Ужити  заходів щодо забезпечення рівного доступу до навчання в гуртках дітей, які потребують корекції фізичного або психічного розвитку, дітей соціально – незахищених категорій населення.

 

До15.09

Всі

Педагоги

13.

Розробити ролик про роботу гуртків для розміщення на сайті, в групах створених педагогами в Вайбері

До 01.09

Білозор П.П

Всі педагоги

14.

На нараді при директорі підвести підсумки профілактичної роботи з попередження правопорушень серед неповнолітніх

До 01.09.

Буряк

Ю.І.

15.

Спланувати роботу ПНЗ на 2020-2021 н.р. Оформити проект річного плану згідно з поданими пропозиціями працівників закладу

До 01.09

Левадна

 Л.В.

16.

Забезпечити раціональне комплектування мережі гуртків

Протягом

року

Педагоги

17.

Організувати проходження медогляду всіх працівників

До 10.09

Буряк Ю.І

18

Опрацювати організаційно – методичні рекомендації МОНМС України, обласного та районного управління освіти щодо організації виховної роботи в позашкільному закладі на 2021/22 н.р.

серпень

Левадна

Л.В.

19.

Підготувати на затвердження:

-         План масових заходів на 2021/22 н.р.

-         Положення конкурсів, фестивалів, виховних проектів згідно з напрямами роботи закладу.

 

серпень

 

Томчук Л.В.

Левадна

Л.В.

20.

Забезпечити підготовку навчальних приміщень до нового навчального року

До 01.09.

2021р.

Завгосп

21.

Взяти під особистий контроль проходження медогляду технічним персоналом

До 10.09.

2021р.

Буряк

Ю.І.

22.

Вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в закладі

До 01.09.

2021р.

Буряк

Ю.І.

23.

Оформити акт – дозвіл готовності навчальних кабінетів

До11.08.

2021р.

Пасічник

К.К.

24.

Провести осіннє впорядкування та благоустрій території закладу та проведення відповідно до санітарно – гігієнічних норм місць загального користування в закладі та дворі.

 

Серпень -

вересень

 

Пасічник

К.К.

25.

Привести в норму відповідно до чинного законодавства документацію з охорони праці, протипожежної безпеки.

До 11.08.

2021р.

Буряк

Ю.І.

26.

Забезпечувати освітлення в навчальних кабінетах згідно з нормами.

постійно

Буряк

Ю.І.

27.

Підготувати інформацію про залучення та використання спонсорських, бюджетних і благодійних внесків на засідання серпневої педагогічної ради

До нового

навчально

го року

.

Буряк

Ю.І.

28.

Організувати консультпункт для педпрацівників щодо користування сучасними інформаційно – комунікативними технологіями.

постійно

Левадна

Л.В.

29.

Підготувати соціальний паспорт закладу. Вжити всіх заходів щодо дотримання всіх нормативних документів під час навчання вихованців соціально уразливих категорій

До 20.09

2020р.

 

Левадна Л.В.

30.

Підготувати проект розкладу занять гуртків на І семестр 2021/22 н.р.

До 01.09.

2021р.

Левадна

Л.В.

31.

Забезпечити явку вихованців гуртків на День відкритих дверей

08.09.

2021р.

Педагоги

32.

Скласти соціальні паспорти гуртків

До 20.09

2021р.

Педагоги

 

 

 

 

    

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                      Ю.Буряк

 

З наказом ознайомилися: