Річний звіт про діяльність закладу

Звіт

директора БДЮТ Буряк  Юлії Іванівни

перед педагогічним колективом  

29.08.2019 р.

«Підсумки роботи у 2017/2018 навчальному році та завдання

на 2019/2020  навчальний рік»

Шановні , колеги !

       Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективуБДЮТ протягом 2016/2017 навчального року.

Позашкільна освіта є складовою безперервної освіти. Комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Шаргродського району» (далі БДЮТ) здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України та на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), наказів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування.

БДЮТ – комплексний позашкільний заклад, у якому протягом 2016/2017 навчального року функціонувало 3 відділи, які охоплювали 8 напрямів позашкільної освіти:

-                 художньо-естетичний відділ (напрям: художньої творчості, гуртки: вокальний,фольклорний, акторської майстерностіі,сучасного танцю, хореографічний, народної творчості гуртки:  образотворче мистецтво,  іграшка,  рукоділля, художня вишивка, сувенір, квілінг, шкіряні фантазії);

-                 туристсько-краєзнавчий відділ (напрям: туристсько-краєзнавчий,  еколого-натуралістичний, гуртки: туристичний, юні натуралісти, квітникарі);

-                 науково-технічний відділ (напрями: науково-технічний,  гуртки: різьба по дереву, повіряні змії, архітектурний, кінотехнічний, фототехнічний, початкове технічне моделювання, технічне моделювання, оригамі,  ).

-                  гуманітарний гуртки:, соціально-реабілітаційний,  інформатика,  математичні обрії,  оригамі,  «Лідер»,).

Рисунок3Потребує розширення мережа гуртків еколого-натуралістичного, військово-патріотичного, туристсько-краєзнавчого напрямів.

пріоритетні завдання БДЮТ

-                 реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;

-                 забезпечення змістовного дозвілля дітей;

-                 формування вихованої, творчої, фізично та морально здорової, з глибоко розвиненою національною свідомістю особистості;

-                 глибоке вивчення культурно-історичної спадщини українського народу;

-                 забезпечення випереджаючого характеру навчально-виховного процесу у гуртках, вільний розвиток особистості та формування соціально-суспільного досвіду;

-                 використання нових сучасних педагогічних методів та інноваційних проектів у вихованні та навчанні;

-                 обґрунтування оптимальних педагогічних технологій, що сприяють розширенню можливостей компетентного вибору особистістю життєвого шляху;

-                 створення умов для підтримки та розвитку творчої особистості;

-                 створення умов для підтримки та розвитку дітей, які знаходяться в складних життєвих умовах;

-                 поетапне впровадження у навчально-вихований процес інклюзивної освіти.

Головне завдання – розвиток особистості, надання кожній дитині можливості для життєвого вибору, навчити дитину рухатись у просторі ідей, образів, допомогти виробити цілісний погляд на світ, сформувати повноцінного громадянина держави, створити педагогічні умови для профільного навчання та підвищення професійної компетентності педагога.

.

Приміщення закладу відповідає державним санітарним нормам та правилам.

У закладі обладнано 11 навчальних кабінетів, 1 танцювальний зал з необхідним хореографічним обладнанням;  1 актова зала на100 глядацьких місць; 1 методичний кабінет на 2 робочих місця, кабінет психолога,1.технічна майстерня, 1 костюмерна. Все це дає змогу забезпечувати функціонування БДЮТ  як профільного позашкільного навчального закладу. Усі навчальні кабінети закладу укомплектовані необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами, реквізитом та меблями для проведення гурткових занять відповідно до навчальних програм та профілю гуртків.

Нагальною залишається проблема укомплектування матеріалами кабінети для проведення занять.

Враховуючи те, що БДЮТ  організовує роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, спортивних 2016/2017 навчальному році на підставі до укладених договорів із зазначеними закладами та установами на базі6 закладів освіти району організована робота 24 груп-   гуртків,  що становить 360 вихованців (47 % від загальної кількості вихованців закладу).

Керуючись у своїй роботі Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, власним Статутом, з метою задоволення потреб дітей у здобутті позашкільної освіти, БДЮТ сформував мережу гуртків, робота яких здійснюється  за бюджетне фінансування. (Таблиця 1).

Таблиця 1

Навчальний рік

Кількість груп (бюджет/

позабюджет)

Кількість дітей

(бюджет/

позабюджет)

Всього

дітей

 

 

Пільговий контингент

2012/2013

57

   841

841

 

2013/2014

57

                841

841

 

2014/2015

57

839

839

 

2015/2016

56

                  837

837

 

2016/2017

53

837

837

 

 

У 2016/20175 навчальному році збереглась мережа гуртків БДЮТ. В 56 бюджетних гуртках навчалось та виховувалось837 вихованців.

У 2016/2017 навчальному році БДЮТ  здійснював навчально-виховний процес у гуртках за: 56 державними  програмами.

Методична робота БДЮТ  спрямована на становлення та розвиток творчої майстерності педагога з метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу для становлення особистості як творця й проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між вихованцями і педагогами на основі ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомлення вибору особистістю життєвого шляху. Враховуючи проблему, над якою працював заклад: « Формування особистості гуртківців та розвиток їх творчого потенціалу на основі задоволення їх інтересів, нахилів, здібностей, УПОДОБАНЬ ЧЕРЕЗ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО – ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І  виховання. » одним з найбільш пріоритетних завдань роботи закладу є професійна спрямованість. Майстерність педагогічних працівників допомагає професійно визначитися їхнім вихованцям та у подальшому вибирати спеціальності, споріднені з напрямком роботи гуртка.

Так за останні 5 років 22 вихованця вибрали професії споріднені з напрямком діяльності в ПНЗ.

У 2016/2017 навчальному році у закладі було реалізовано ІІ етап методичної проблеми ( формуючий).

Протягом року працювала методична рада, яку очолює методист Левадна Л.В. Через методичну раду проводиться вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогів закладу, підготовка педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності різних рівнів, видавнича діяльність. У 2016/2017 навчальному році у закладі працювало3 методичних об’єднання:

-                 Методичне об’єднання № 1 (голова МО – Гончар О.О., завідувач відділом). До МО входять гуртки художньо-естетичного напрямку.

-                 Методичне об’єднання № 2 (голова МО – Чорна Н.Д. керівник гуртків). До МО входять гуртки декоративно – ужиткового мистецтва

-                 Методичне обєднання №3 (голова МО –Білозор П.П., керівник гуртків) До МО входять гуртки науково -  технічної творчості..

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», згідно з річним планом роботи Центру, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому та окремих педагогів, продовження втілення у практику роботи сучасних педагогічних технологій,

З метою підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення педагогічного досвіду протягом року були проведені методичні консультації для керівників гуртків за такими темами:

-                 вимоги, які ставляться до ведення журналу планування та обліку гурткової роботи;

-                 календарно-тематичне планування навчально-виховного процесу в гуртках різних напрямів;

-                 складання звітної документаціі педагогічних працівників;

-                 організація роботи з безпеки життєдіяльності вихованців та педагогів;

-                 особливості підготовки та проведення відкритого заняття;

-                 особливості участі в очних конкурсах для гуртків художнього напряму;

-                 нові форми роботи гуртків декоративно-прикладного та художнього напрямків;

-                 вивчення педагогічного досвіду зразкового колективу театру мініатюр «Гармонія» з метою підтвердження звання «Зразковий колектив»;

-                 використання різноманітних форм літнього оздоровлення вихованців тощо.

Робота методичних об'єднань спрямовувалась на вирішення питань удосконалення професіоналізму педагогів та створення умов для їх творчої самореалізації; організації взаємовідвідувань гурткових занять та захист методичних ідей педагогами; апробації нових форм роботи у гуртках декоративно-ужиткового мистецтваі,художньо – естетичного , науково – технічного напрямку поповнення індивідуальних методичних папок керівників гуртків «З досвіду роботи».

Однією із важливих форм роботи з підвищення професійної майстерності педагогів залишається їх участь у майстер-класах.

Педагогами БДЮТ були проведені майстер-класи:

-                 з оригамі ();

-                 з ляльки -мотанки

-                 квілінгу

-                 мякої іграшки

-                 квіти України

-                 У закладі проводиться активна робота щодо залучення педагогічних працівників до інноваційної діяльності. З метою підвищення професійного рівня педагоги БДЮТ постійно стають учасниками  семінарів різних рівнів:

-                 назва семінару обласний семінар керівників гуртків «Орігамі» на тему: «Шляхи формування ключових компетентностей на основі творчого й оптимального використання інноваційних педагогічних технологій»

-                 Білозор П.П.

-                 Чорна.  Семінар – нарада для суддів та організаторів районного етапів Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), семінар керівників гуртків декоративно – ужиткового мистецтва на тему «Відродження народних традицій , культури у гуртках декоративно – ужиткового мистецтва»

        Левадна Л.В. обласний семінар методистів закладів позашкільної освіти.

-      Для більш ефективної роботи колективу у новому 2016/2017 навчальному році необхідно активізувати участь усіх педагогів закладу у методичних заходах різних рівнів. А також звернути особливу увагу на:

-                 забезпечення більш ефективної роботи, методичних об’єднань, творчих груп;

-                 удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;

-                 підвишення рівня володіння педагогами сучасними ІКТ.

Щорічно педагоги БДЮТ  беруть активну участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій. На районній педагогічній конференції де було представлено 7 робіт від7 педагогів закладу.

-                 ( назви робіт : «Світ у фотооб’єктиві» - Куляс С.М. ,»Тільда інтерєрна лялька» - Чорна Н.Д.

У 2016/2017 навчальному році була здійснена передплата (за благодійні внески працівників), періодичних видань для задоволення професійних потреб педагогів та адміністрації закладу («Позашкілля», «Педагог Вінниччини», «Шаргородщина»).

У закладі створена та успішно діє система роботи з обдарованими дітьми, створені умови для самовизначення і духовного зростання дітей та молоді, їх підготовки до активної професійної та громадської діяльності, досягнення успіху в житті.

 

З метою забезпечення необхідних умов для розвитку дітей та учнівської молоді в системі допрофесійної підготовки, виявлення обдарованої молоді та залучення її до занять у гуртках БДЮТу, з метою виховання національної свідомості систематично проводяться районні етапи міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів, змагань, виставок, фестивалів серед школярів Шаргородського району.

Особливо слід відзначити проведення на базі БДЮТу районного фестивалю-конкурсу агітбригад,  Виставок – змагань з технічної та декоративно – ужиткового мистецтва в яких щорічно беруть участь близько 3000 учасників.

Традиційно з 1 по 15 вересня у закладі проводяться Дні відкритих дверей, у програму яких входять заходи по залученню школярів до гурткової роботи: екскурсії учнів шкіл району, виходи педагогів з рекламними виступами у ЗНЗ перед учнями і батьками, виставки по кожному профілю гуртка    на базі районного образотворчого музею.

Залучення вихованців до змістовного літнього відпочинку та оздоровлення є важливою складовою збереження і відновлення здоров’я учнівської молоді. Всього у 2017 році  було оздоровлено 98 вихованців. з них: Шкварук Ярослав, Лояніч Ірина, Кравчук Анна, Кравчук Оксана, - відпочивали в Приморську, одеської області.

Особлива увага приділялась організації змістовного дозвілля вихованців. Забезпечувалося виконання заходів щодо формування у дітей і підлітків навичок здорового способу життя.

Кілька років підряд організовувався прибдютівський табір «Барвінок»

Запропонована і проведена така форма оздоровлення учнів мала багато позитивних відгуків з боку батьків і дітей, тому вона буде продовжена надалі.

Традиційними масовими заходами у 2016/2017 навчальному році стали:  свята до Дня вчителя, Дня Святого Миколая, Нового року, Різдва, Міжнародного Дня 8 Березня,  Дня Перемоги, Міжнародного Дня захисту дітей,  Щороку в гуртках БДЮТ  проводяться: розважальні програми, тематичні концерти, відкриті заняття для батьків, звітний концерт, «Осінній бал»,, День Святого Валентина, ігрова Дня козацтва «Козацькі ігри», календарно-обрядові свята тощо.

Всього у 2016/2017 навчальному році було організовано та проведено понад 11 масових заходів, до яких було залучено близько 1112 дітей.

Основним показником навчально-виховного процесу є результативна участь вихованців та творчих колективів у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Діаграма 4

Співвідношення конкурсів різних рівнів,

у яких брали участь вихованці БДЮТ  у 2016/2017 н.р.

 

Діаграма 5

Співвідношення перемог до загальної кількості конкурсів,

у яких взяли участь вихованці БДЮТ

Слід зазначити, що роботи вихованців БДЮТу відзначались різноманіттям жанрів, високим рівнем майстерності і це дало змогу досягти високих результатів ( Діаграми 4, 5).

Колективи Будинку дитячої творчості брали участь майже у всіх районних, міських, обласних, Всеукраїнських змаганнях, конкурсах, фестивалях, концертах, а саме:

 

 Гурток  «Лідер» (керівник – Буряк.Ю.І),  є важливою підтримкою системи дитячого самоврядування в районі.

Таким чином у 2016/2017 навчальному році творчі колективи БДЮТу брали участь у 36 конкурсах різних рівнів.

У  14 обласних взяли участь  вихованців -39, отримали 31 перемогу, в 2 Всеукраїнських конкурсах взяли участь 7 вихованців - отримали 2 перемог, в17 районних взяли участь54 вихованці - отримали 51 перемогу. Всього в конкурсах різних рівнів вихованцями БДЮТ отримано 132 перемоги, до участі було залучено більше 200 вихованців (Діаграма 6).

 

 

 

 

 

Діаграма 6

Порівняльний аналіз участі вихованців БДЮТ у конкурсах різних рівнів за 2015/2016-2016/2017 н.р.

Але поряд з досягненнями існує багато проблем. У деяких керівників гуртків відсутнє бажання підвищувати свій професійний рівень, внаслідок чого дуже пасивною є їх участь у конкурсах та виставках різних рівнів.

Відсутність достатньої матеріально-технічної бази гальмує процес відкриття нових гуртків технічного профілю, у яких є нагальна потреба. Дуже важливим є питання поповнення методичного кабінету фаховими періодичними виданнями; назріла необхідність створення авторських програм, підготовка до друку методичних матеріалів «На допомогу керівникам гуртків».

З метою створення позитивного іміджу закладу необхідно:

-                  

-                 створити банк даних вихованців, які продовжили заняття у ВНЗ за профілем позашкільного закладу;

-                 сприяти залученню керівників гуртків до інноваційної діяльності;

-                  сприяти залученню керівників гуртків до видавничої діяльності.

          Один колектив БДЮТ має почесне звання «Зразковий театр мініатюр «Гармонія»

На виконання закону України «Про позашкільну освіту» та наказу МОН України від 21.07.2001 № 510 «Про затвердження порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту» у 2016/2017 н.р. рішенням педагогічної ради закладу від 29.05.2017 № 5 були видані свідоцтва про закінчення позашкільного навчального закладу трьом випускникам БДЮТу:Сокіл Вікторії, Огороднік Марії, Габрид Аліні, вихованцям гуртків: сучасного танцю, акторської майстерності, народної творчості.

 

Вагомими є досягнення педагогів БДЮТ. Серед найпрестижніших заходів, у яких були відзначені  колектив закладу, в обласному конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»,  в обласному конкурсі «На кращий методичний матеріал»тощо.

.

Щороку заклад бере участь у Обласному конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка» за всіма напрямками.

Протягом навчального року реалізовувалась Програма діяльності   БДЮТ  з педагогами-організаторами ЗНЗ Шаргородського району. Було проведено 4 засідання:

«Особливості виховної діяльності з обдарованими дітьми», »Впрвадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес по реалізації орієнтирів виховання в напрямку ціннісного ставлення до мистецтва», «Інтерактивні форми роботи з дітьми – підлітками» Метод проектів – життєве і соціальне самовизначення особистості», Формування через освіту громадянського та патріотичного життя  дітей та молоді.

 Проводились Тренінгові заняття  Андрійчук О.А»Лідер та лідерство»,»Спілкуємося та діємо», «Твоє життя - твій вибір», тощо.

 Педагоги-організатори ЗНЗ залучались до участі в конкурсах та фестивалях районного рівня, для них було проведено майстер-клас організуй масовий захід (методист Левадна Л.В.).

Діагностика професійної компетентності показала, що педагоги-організатори району добре оволоділи теоретичними аспектами процесу виховання, його загальних та конкретних цілей, завдань, організаційних форм, засобів та методів, ознайомлені з , віковими, психологічними особливостями учнів, опанували зміст, форми і методи організації дозвілля дітей. Проте у 2017/2018 н.р. слід приділити увагу питанням наукової основи інноваційних технологій виховання, соціально-психологічним основам профілактики правопорушень та змісту, формам і методам роботи з батьками.

Моніторинг реалізації плану роботи  закладу у цьому напряму показав високий рівень задоволення пізнавальних запитів педагогів-організаторів під час проведення засідань.

Педагогічний колектив БДЮТ станом на 01.01.2017 складав 22 педпрацівники  (19 основних та 3 сумісники), з яких: мають вищу освіту – 14, середню спеціальну – 5, загальну – 3, обслуговуючого персоналу на постійній основі –4.

Якісний та кількісний аналіз складу педагогічних працівників закладу у 2016/2017 навчальному році виглядає таким чином (Діаграма 7).

Діаграма 7

Стаж роботи більше трьох років у 95 % педпрацівників. «Відмінник освіти України», нагороджений нагрудним знаком «Софії Руссової»– 1 (Буряк Ю І.), «Керівник гуртка — методист» — 1 (Чорна НД..),.Керівник гуртка з вищою категорією - 1

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання дітей.

Таблиця 2

Проведення атестації

Навчальний рік

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Кількість працівників

0

8

9

16

Педагогічними працівниками закладу протягом року проводились відкриті заняття та позакласні заходи.

У цьому навчальному році атестувалось 7 педпрацівників, з них3 – на встановлення 10 тарифного розряду ЄТС,  2 на підтвердження 9 тарифного розряду ЄТС, 1 – на підтвердження педагогічного звання «керівник гуртка-методист», 2 – на встановлення І кваліфікаційної категорії .

 

 

 

 

 

Таким чином 100 % педагогів відповідають посаді, яку займають, з них 2 педагоги-заслуговують на відзнаку, а один педагог відповідає займаній посаді за умови підвищення рівнів фахової підготовленості та здійснення навчально-виховного процесу.

 

 

Підведення підсумків моніторингу дослідження професійної діяльності керівників гуртків, що атестуються здійснено на педагогічній раді                від 15.04.2017, протокол № 4.Наказ по підсумках атестації.

У наступному навчальному році слід зосередити увагу на таких невикористанних резервах професійної діяльності, як здійснення навчально-виховного процесу та фаховій підготовленості.

Обов’язковою умовою при атестації є проходження курсів підвищення фахової майстерності. У закладі складено перспективний та щорічний план підвищення кваліфікації педагогів.

Таблиця 4

Проходження курсів підвищення фахової майстерності педагогами БДЮТ:

Навчальний рік

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Кількість працівників

7

9

6

18

 

У 2016/2017 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли наступні педагоги: Куляс С.М., Білозор П.П., Блах Т.П., Буряк Ю.І.

 2016/2017 навчальному році був модернізований сайт БДЮТ . Карта сайту була збагачена такими розділами: «Реформа місцевого самоврядування», «Календар знаменних та пам’ятних дат», «2017 рік – рік  англійської мови». Також було упорядковано зміст таких розділів, як «Накази», «Педагогічний колектив», «Охорона праці», «Конституційна реформа» та «Наші колективи». Слід зазначити, що  з метою створення єдиного інформаційного простору, реклами закладу, залучення вихованців та громадськості до співпраці створено сторінки БДЮТ в соціальних мережах та «Facebook», а також розпочато завантаження відеоконтенту в сервісі «YouTube».

2016-17н.р

Вкладка (Корисні посилання)

Розділ (Положення та умови проведення районних конкурсів)

 

Розділ (Підсумкові накази районних масових заходів)

Розділ (Педагоги-органзатори)

Розділ (Закони)

Вкладка (Районні масові заходи БДЮТ)

Сторінки з інформацією та фото

Документи

Вкладка (Лідери Шаргородщини)

Документи

Вкладка (Заходи БДЮТу)

(інформація та фото)-День туризму 2017

(інформація та фото)-Свято "Осені" 2017

(інформація та фото)- Новорічні свята

(інформація та фото) Свято для мам тощо.

Адміністрація та педагогічний колектив розуміють значення ІКТ в системі сучасної освіти, тож реалізації цього питання приділяється значна увага. Застосування комп'ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам з вихованцями.

Протягом  2016/2017 навчального року в БДЮТ  проводилися такі заходи:

-                 вивчення нормативної бази щодо відповідного питання;

-                 знайомство з методичною літературою з теми;

-                 індивідуальні консультації з педагогами, які потребують допомоги в питанні ІКТ;

-                 використання ІКТ при проведенні нарад з педагогами організаторами.

-                 пропагування більш активного використання ІКТ на заняттях.

У наступному навчальному році планується проведення моніторингу вживання ІКТ в навчально-виховному процесі та поступове розширення та поглиблення використання даної технології.

Не менш важливою ланкою в методичній роботі є готовність педагогів до інноваційної діяльності.

 

У 2016/2017 н.р. слід звернути увагу на такі аспекти інноваційної діяльності, як визначення цілей дослідницької роботи, творче використання і моделювання нового педагогічного досвіду, володіння методами педагогічних досліджень та розробка авторської ідеї навчання та виховання.

З метою вивчення мотиваційного середовища було проведено моніторинг.

 

 

 

 

Діаграма 13

Графічний профіль рівня діяльності закладу у 2016/2017 н.р.

З метою покращення роботи БДЮТу та створення сприятливих умов 26.08.2017 р. було проведено опитування співробітників БДЮТ  за темою: «Пошуки шляхів розвитку БДЮТ». В опитуванні брали участь 12осіб, дослідження такого типу проводилось вперше. Респондентам було запропоновано відповісти на 9 запитань, аналіз відповідей на які дозволив зробити такі висновки.

1. Для подальшого розвитку колектив БДЮТ  має сприятливу вікову структуру: 45.5% – це працівники, що мають досвід трудової діяльності в цьому закладі до 10 років; 9% – достатньо досвідчені співробітники, що мають стаж роботи  до 20 років; решту складають люди, чий трудовий стаж в БДЮТ  триває більше 20 років(45.5%). Таким чином, можна вважати, що 54.5% членів колективу БДЮТ – це співробітники, які сполучають у собі життєві сили, досвід з можливістю змін у поглядах, певного кар’єрного зростання, набуття авторитету.

Діаграма 14

Вікова структура педагогічних працівниківБДЮТ

2. Відповіді на запитання №№ 2,3,4,5 дають можливість виявити групу співробітників з позитивною визначеною, позитивною невизначеною та негативною виробничими установками. Так, відповіді на запитання № 2 («Чи подобається вам робота») довели, що позитивну виробничу мотивацію має переважна більшість працівників, що належать до різних груп, що розрізняються  часом(тривалістю) роботи в цьому закладі (від 1 до 10 років, від 10 до 20 років, більше 20 років) – майже 82%.

Невизначеність(суперечливе ставлення до роботи, проте з перевагою позитивних настроїв – «радше так, ніж ні» – виявили 18% співробітників ЦДЮТ №1. Цей факт можна тлумачити так, що за умов сприятливого психологічного клімату у цих працівників досить швидко може бути  сформована чітка позитивна мотивація.

3. Незаперечним є вплив колективу на формування мотиваційної сфери співробітників. Загалом середній показник задоволеності оцінкою своєї праці колективом сягає 64%, що свідчить про в цілому сприятливий мотиваційний вплив колективу на формування позитивної мотивації праці співробітників. Слід звернути увагу на частку тих працівників, які все ж таки мають сумнів щодо ставлення до себе членів колективу, хоча й сподіваються на позитивну оцінку своєї праці – 35% (це люди, що відпрацювали 10-20 років). Зрозуміло, що за негативних обставин ці працівники можуть остаточно втратити віру у свої можливості, що негативно позначиться на результативності їхньої професійної діяльності.    

   Діаграма 15

«Чи задоволені Ви , як колектив оцінює вашу роботу?»

 

   

4. Не менш важливим питанням для співробітників БДЮТ є ставлення до їхньої праці адміністрації. Зрештою загальний показник тих, хто повністю задоволений ставленням до себе адміністрації (80%), свідчить про сформованість позитивних міжособистісних стосунків членів колективу та адміністрації.

   Діаграма 16

«Чи задоволені Ви, як адміністрація оцінює вашу роботу?»

 

 

5. Доказом правильності попередніх висновків є результат аналізу відповідей на наступне питання про те, якою мірою притаманні членам колективу такі якості, як творчість, етика стосунків, управлінська культура, уміння вирішувати конфлікт, ділова критика.

Згідно з отриманими результатами, рівень міжособистісних стосунків із урахуванням поведінкового та емоційного компонентів  є достатньо високим (середній показник за віковими групами – 4,3; 4,3; 4,6 за п’ятибальною шкалою).

Проте слід відзначити, що такий показник, як «ділова критика»(4,2; 4; 3,8) свідчить про те, що ця якість розвинута менше ніж інші й потребує корекції.

6. Про сприятливий морально-психологічний клімат у колективі свідчать результати відповідей на запитання, якою мірою колективу притаманні прояви негативних міжособистісних стосунків: у всіх вікових групах цей показник був незначним – у середньому 0,5-0,6.

7. Показово, що в колективі немає серйозних проблем, що були б несумісними з нормальним функціонуванням закладу, про це зокрема свідчить той факт, що жоден співробітник, відповідаючи на питання, які шляхи покращення роботи БДЮТ він вважає найважливішими, не назвав такі радикальні заходи, як «зміна керівництва» та «оновлення кадрів».

Відповіді співробітників БДЮТ  свідчать про те, що вони є представниками достатньо організованого, згуртованого, референтного колективу, який шукає конструктивних підходів до вирішення проблеми покращення якості роботи закладу. Серед пропозицій щодо поліпшення якості роботи колективу представники всіх вікових груп віддали перевагу тезі про «зміцнення матеріально-технічної бази закладу», а також роботі із «залучення спонсорів (меценатів)». У той же час співробітники вважають за необхідне підвищувати свій професійний рівень шляхом упровадження передових педагогічних технологій, удосконалення методичної майстерності, розкриття творчого потенціалу.

Рекомендації: організувати на базі методичного кабінету БДЮТ заняття для співробітників щодо вивчення кращого педагогічного досвіду, упровадження передових педагогічних технологій, створити картотеку передового досвіду співробітників, а також активніше використовувати можливості морального й матеріального стимулювання праці творчо працюючих членів колективу.

   Діаграма 17

«Що, на вашу думку, слід зробити, щоб поліпшити роботу закладу?»

 

 

 

8. Аналіз відповідей співробітників БДЮТ  на питання про власний внесок у справу розбудови закладу свідчить про те, що члени колективу готові налагоджувати стосунки з навчальними закладами різного рівня акредитації, брати участь у піар-акціях, спрямованих на підтримку іміджу БДЮТ , безпосередньо брати участь у зміцненні його матеріально-технічної бази; деякі респонденти мають думки щодо реалізації власних інноваційних проектів розвитку БДЮТ . У той же час розкид пропозицій свідчить про те, що адміністрація і методична рада закладу мають стати консолідуючою ланкою у створенні проекту розвитку БДЮТ, що об`єднає зусилля всіх членів колективу.

9. Аналіз відповідей співробітників про ефективність власної роботи свідчить про те, що переважна більшість респондентів переконана, що працює достатньо ефективно (75%, 100%, 75% – у різних вікових категоріях).

10. Серед причин, які, на думку співробітників, заважають їм ефективно працювати, головними є такі, як «складні умови життя», «стан здоров`я», «вік».

Серед інших причин, які заважають у роботі, співробітники БДЮТ називали також «власну інерцію», проте тільки одна людина чесно зазначила, що їй бракує методичних знань. Зважаючи на те, що людині часто буває важко бути об’єктивною по відношенню до своїх здібностей і практичних умінь, було б доцільним проведення серії тестів, анкет щодо вивчення реального стану методичної підготовки співробітників, їх творчої майстерності, здатності до саморозвитку і, як наслідок, результативності праці.

11. Аналіз відповідей на питання «чи хотіли б ви змінити місце роботи», дає підстави для висновку, що більшість респондентів: і тих, хто «радше ні, ніж так» і тих, що твердо знає, що «ні», складає відповідно – 25% – 68,7%; 33% – 50%; 62,5% – 25% (порядок розташування даних у ряді відповідає відповідям представників різних вікових категорій).

 

Діаграма 18

«Чи змінили б Ви місце роботи, якби мали таку можливість?»

Таким чином, результати анкетування переконливо свідчать про те, що у своїй більшості співробітники БДЮТ налаштовані на роботу саме в цьому закладі, отже, усі пропозиції і зауваження, зроблені ними по ходу анкетування, цілком конкретні й відповідають реальному стану міжособистісних стосунків членів колективу та адміністрації БДЮТ Це свідчить і про те, що у своїй масі колектив здоровий, працездатний, спроможний до саморозвитку. За цих обставин роль адміністрації не повинна зводитися лише до виконання функції контролю. Щодо методичної ради закладу, спираючись на досягнення сучасної науково-методичної науки та результати власних комплексних досліджень, вона має розробити програму розвитку закладу в сучасних соціально - економічних умовах, узявши за основу проектування виховної системи БДЮТ.                             

У закладі існує певна система роботи із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В коридорах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму.

Питання профілактики дитячого травматизму та сприяння здоровому способу життя протягом 2016/2017 навчального року було розглянуто на засіданнях педагогічної ради (протоколи від 31.10.2016 № 5,                          від 27.01.2017 № 1, від 27.03.2017 № 2) та на нарадах при директорі (протоколи від 26.09.2016 № 3, від 27.12.2016 № 4), на засіданнях інструктивно-методичних нарад, батьківських зборах тощо.

Протягом 2016/2017 навчального року в закладі була проведена робота з пропедевтики травматизму та запобігання нещасним випадкам. А саме: накази №139 від 04.11.2016 «Про додаткові заходи щодо дотримання правил безпеки учасниками навчально-виховного процесу в БДЮТ », від 03.03.2017 № 23 «Про посилення роботи щодо запобігання травматизму серед працівників та вихованців закладу». З метою попередження надзвичайних ситуацій, посилення пожежної безпеки, профілактики травматизму працівників та вихованців закладу наказ від 16.01.2017 № 09.     З метою запобігання дитячого травматизму під час шкільних канікул було видано накази від 19.12.2016 №171, від 19.03.2017 №30,          від 05.05.2017 № 56..

 

Але завжди залишається важливим питання профілактики запобігання травматизму педагогічних працівників у побуті.

У 2016/2017 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою вихованців на заняттях та під час екскурсій .

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу, як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил та норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу БДЮТу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації БДЮТ . Наказом по закладу призначається відповідальний за організацією роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорії, які навчаються в Центрі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки вихованців пільгових категорій.

Таблиця 5

Кількість дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи

Кількість дітей з багатодітних сімей (3 і більше дітей)

Кількість дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування

Кількість дітей, батьки яких служили та служать в АТО

Кількість дітей з інвалідністю

3

49

8

3-

29

До початку 2016/2017 навчального року    з метою забезпечення належних умов при організації проходження медичних оглядів педпрацівників тримається під контролем вчасне проходження працівниками закладу флюорографічного обстеження та профілактичних медичних оглядів.

 

 

Фінансування діяльності закладу забезпечується за кошти  районного бюджету,  та за спонсорські внески.

У закладі розроблена «Програма розвитку БДЮТ Шаргородського району», яка забезпечує реалізацію державної політики щодо збереження і розвитку позашкільної профільної освіти.

У 2016/2017 навчальному році була поповнена матеріально-технічна база БДЮТ.

                Було придбано , костюми для старшої та середньої групи танцювального колективу ( Биковська Л.І.), костюми для молодшої групи вокального гуртка (Гончар О.О.), костюми для екологічної агітбригади (Шмігельська Н.Б., Пасічник К.К.)

Протягом року за кошти працівників здійснювалося придбання: миючих засобів та канцелярських товарів, заправка картриджів (4863 грн.).

          Всього витрачено коштів –75482 грн. 00 коп.

бюджетних            - 0 грн.

батьківських          - 57 059 грн. 00 коп. 

спонсорські            - 18 423 грн. 00 коп.      

У закладі створено 5 постійно діючих стендів-виставок кращих робіт гуртківців, які оновлюються постійно.

Створені куточки:, «Методична робота», «Розклад занять», «Атестація. Профспілки», «Охорона праці».

За результатами роботи у 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив закладу було нагороджено:

Пріоритетні завдання на 2016 /2017 навчальний рік

У новому навчальному році колектив БДЮТ  буде працювати над темою: «Використання інформаційних технологій у допрофесійній підготовці  в гуртках будинку дитячої та юнацької творчості» (ІІІ етап.Формуючий).

 

Пріоритетними залишаються завдання:

1.            Збереження контингенту гуртківців, додержування нормативів наповнюваності гуртків згідно з Законом України «Про позашкільну освіту» та «Положенням про позашкільний навчальний заклад».

2.            Підвищення ефективності та результативності у роботі гуртків усіх напрямів.

3.            Створення умов для підтримки і розвитку обдарувань дітей та підлітків району.

4.            Забезпечення розвитку, стимулювання та реалізації духовного і творчого потенціалу вихованців БДЮТ .

5.            Створення умов для профільного навчання та виховання дітей, формування творчого колективу педагогів та вихованців.

6.            Здійснення диференціації форм та методів організації вільного часу дітей і підлітків з метою профілактики правопорушень та злочинності.

7.            Впровадження в практику роботи гуртків нових навчальних планів і програм, педагогічних проектів, інноваційних форм та методів, інтерактивних форм навчання, забезпечення орієнтованого підходу до підвищення професійної майстерності педагогів.

8.            Продовження роботи щодо оптимізації мережі гуртків за профілями, створення умов для здобуття позашкільної освіти.

9.            Формування особистості виховання на підставі розвитку творчих здібностей у галузі національних традицій та загальнолюдських цінностей.

10.       Активізація туристсько-краєзнавчого та науково-технічного напрямків роботи.

11.       Організація діяльності вихованців закладу та школярів району в науково-дослідницькій роботі в рамках МАН.

12.       Поширення інформаційності комунікативності, створення банку методичних проблем з питань позашкільної освіти.

13.       Проведення постійної роботи по залученню позабюджетних коштів для розвитку матеріально-технічної бази закладу.

.

14.       Розвиток методичної служби закладу з використанням сучасних інформаційних та комунікативних технологій.

15.       Вивчення питання щодо можливості організації дистанційного навчання, в тому числі для дітей з особливими потребами.

16.       Проведення тренінгів для педагогічного колективу з метою всебічного розвитку комунікативних здібностей педагогів та знань з вікової психології дітей та підлітків.

17.       Проведення заходів щодо підвищення авторитету та престижу роботи педагогічних працівників.

18.       Продовження роботи щодо модернізації сайту закладу.

19.       Продовжити підготовку щодо відзначення 81-річниці з дня народження   БДЮТ (листопад 2017).

20.       Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.

21.       Залучення педагогів до співучасті управління закладом та прийняття управлінських рішень.

  22..  Покращення матеріально-технічного стану закладу.

  23.     Проведення моніторингових досліджень у навчально-виховній діяльності.

 

 

 

 

Звіт

директора БДЮТ Буряк  Юлії Іванівни

перед педагогічним колективом  

29.08.2017 р.

«Підсумки роботи у 2016/2017  навчальному році та завдання

на 2017/2018  навчальний рік»

Шановні , колеги !

       Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективуБДЮТ протягом 2016/2017 навчального року.

Позашкільна освіта є складовою безперервної освіти. Комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Шаргродського району» (далі БДЮТ) здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України та на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), наказів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування.

БДЮТ – комплексний позашкільний заклад, у якому протягом 2016/2017 навчального року функціонувало 3 відділи, які охоплювали 8 напрямів позашкільної освіти:

-                 художньо-естетичний відділ (напрям: художньої творчості, гуртки: вокальний,фольклорний, акторської майстерностіі,сучасного танцю, хореографічний, народної творчості гуртки:  образотворче мистецтво,  іграшка,  рукоділля, художня вишивка, сувенір, квілінг, шкіряні фантазії);

-                 туристсько-краєзнавчий відділ (напрям: туристсько-краєзнавчий,  еколого-натуралістичний, гуртки: туристичний, юні натуралісти, квітникарі);

-                 науково-технічний відділ (напрями: науково-технічний,  гуртки: різьба по дереву, повіряні змії, архітектурний, кінотехнічний, фототехнічний, початкове технічне моделювання, технічне моделювання, оригамі,  ).

-                  гуманітарний гуртки:, соціально-реабілітаційний,  інформатика,  математичні обрії,  оригамі,  «Лідер»,).

Рисунок3Потребує розширення мережа гуртків еколого-натуралістичного, військово-патріотичного, туристсько-краєзнавчого напрямів.

пріоритетні завдання БДЮТ

-                 реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;

-                 забезпечення змістовного дозвілля дітей;

-                 формування вихованої, творчої, фізично та морально здорової, з глибоко розвиненою національною свідомістю особистості;

-                 глибоке вивчення культурно-історичної спадщини українського народу;

-                 забезпечення випереджаючого характеру навчально-виховного процесу у гуртках, вільний розвиток особистості та формування соціально-суспільного досвіду;

-                 використання нових сучасних педагогічних методів та інноваційних проектів у вихованні та навчанні;

-                 обґрунтування оптимальних педагогічних технологій, що сприяють розширенню можливостей компетентного вибору особистістю життєвого шляху;

-                 створення умов для підтримки та розвитку творчої особистості;

-                 створення умов для підтримки та розвитку дітей, які знаходяться в складних життєвих умовах;

-                 поетапне впровадження у навчально-вихований процес інклюзивної освіти.

Головне завдання – розвиток особистості, надання кожній дитині можливості для життєвого вибору, навчити дитину рухатись у просторі ідей, образів, допомогти виробити цілісний погляд на світ, сформувати повноцінного громадянина держави, створити педагогічні умови для профільного навчання та підвищення професійної компетентності педагога.

.

Приміщення закладу відповідає державним санітарним нормам та правилам.

У закладі обладнано 11 навчальних кабінетів, 1 танцювальний зал з необхідним хореографічним обладнанням;  1 актова зала на100 глядацьких місць; 1 методичний кабінет на 2 робочих місця, кабінет психолога,1.технічна майстерня, 1 костюмерна. Все це дає змогу забезпечувати функціонування БДЮТ  як профільного позашкільного навчального закладу. Усі навчальні кабінети закладу укомплектовані необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами, реквізитом та меблями для проведення гурткових занять відповідно до навчальних програм та профілю гуртків.

Нагальною залишається проблема укомплектування матеріалами кабінети для проведення занять.

Враховуючи те, що БДЮТ  організовує роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, спортивних 2016/2017 навчальному році на підставі до укладених договорів із зазначеними закладами та установами на базі6 закладів освіти району організована робота 24 груп-   гуртків,  що становить 360 вихованців (47 % від загальної кількості вихованців закладу).

Керуючись у своїй роботі Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, власним Статутом, з метою задоволення потреб дітей у здобутті позашкільної освіти, БДЮТ сформував мережу гуртків, робота яких здійснюється  за бюджетне фінансування. (Таблиця 1).

Таблиця 1

Навчальний рік

Кількість груп (бюджет/

позабюджет)

Кількість дітей

(бюджет/

позабюджет)

Всього

дітей

 

 

Пільговий контингент

2012/2013

57

   841

841

 

2013/2014

57

                841

841

 

2014/2015

57

839

839

 

2015/2016

56

                  837

837

 

2016/2017

53

837

837

 

 

У 2016/20175 навчальному році збереглась мережа гуртків БДЮТ. В 56 бюджетних гуртках навчалось та виховувалось837 вихованців.

У 2016/2017 навчальному році БДЮТ  здійснював навчально-виховний процес у гуртках за: 56 державними  програмами.

Методична робота БДЮТ  спрямована на становлення та розвиток творчої майстерності педагога з метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу для становлення особистості як творця й проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між вихованцями і педагогами на основі ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомлення вибору особистістю життєвого шляху. Враховуючи проблему, над якою працював заклад: « Формування особистості гуртківців та розвиток їх творчого потенціалу на основі задоволення їх інтересів, нахилів, здібностей, УПОДОБАНЬ ЧЕРЕЗ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО – ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І  виховання. » одним з найбільш пріоритетних завдань роботи закладу є професійна спрямованість. Майстерність педагогічних працівників допомагає професійно визначитися їхнім вихованцям та у подальшому вибирати спеціальності, споріднені з напрямком роботи гуртка.

Так за останні 5 років 22 вихованця вибрали професії споріднені з напрямком діяльності в ПНЗ.

У 2016/2017 навчальному році у закладі було реалізовано ІІ етап методичної проблеми ( формуючий).

Протягом року працювала методична рада, яку очолює методист Левадна Л.В. Через методичну раду проводиться вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогів закладу, підготовка педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності різних рівнів, видавнича діяльність. У 2016/2017 навчальному році у закладі працювало3 методичних об’єднання:

-                 Методичне об’єднання № 1 (голова МО – Гончар О.О., завідувач відділом). До МО входять гуртки художньо-естетичного напрямку.

-                 Методичне об’єднання № 2 (голова МО – Чорна Н.Д. керівник гуртків). До МО входять гуртки декоративно – ужиткового мистецтва

-                 Методичне обєднання №3 (голова МО –Білозор П.П., керівник гуртків) До МО входять гуртки науково -  технічної творчості..

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», згідно з річним планом роботи Центру, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому та окремих педагогів, продовження втілення у практику роботи сучасних педагогічних технологій,

З метою підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення педагогічного досвіду протягом року були проведені методичні консультації для керівників гуртків за такими темами:

-                 вимоги, які ставляться до ведення журналу планування та обліку гурткової роботи;

-                 календарно-тематичне планування навчально-виховного процесу в гуртках різних напрямів;

-                 складання звітної документаціі педагогічних працівників;

-                 організація роботи з безпеки життєдіяльності вихованців та педагогів;

-                 особливості підготовки та проведення відкритого заняття;

-                 особливості участі в очних конкурсах для гуртків художнього напряму;

-                 нові форми роботи гуртків декоративно-прикладного та художнього напрямків;

-                 вивчення педагогічного досвіду зразкового колективу театру мініатюр «Гармонія» з метою підтвердження звання «Зразковий колектив»;

-                 використання різноманітних форм літнього оздоровлення вихованців тощо.

Робота методичних об'єднань спрямовувалась на вирішення питань удосконалення професіоналізму педагогів та створення умов для їх творчої самореалізації; організації взаємовідвідувань гурткових занять та захист методичних ідей педагогами; апробації нових форм роботи у гуртках декоративно-ужиткового мистецтваі,художньо – естетичного , науково – технічного напрямку поповнення індивідуальних методичних папок керівників гуртків «З досвіду роботи».

Однією із важливих форм роботи з підвищення професійної майстерності педагогів залишається їх участь у майстер-класах.

Педагогами БДЮТ були проведені майстер-класи:

-                 з оригамі ();

-                 з ляльки -мотанки

-                 квілінгу

-                 мякої іграшки

-                 квіти України

-                 У закладі проводиться активна робота щодо залучення педагогічних працівників до інноваційної діяльності. З метою підвищення професійного рівня педагоги БДЮТ постійно стають учасниками  семінарів різних рівнів:

-                 назва семінару обласний семінар керівників гуртків «Орігамі» на тему: «Шляхи формування ключових компетентностей на основі творчого й оптимального використання інноваційних педагогічних технологій»

-                 Білозор П.П.

-                 Чорна.  Семінар – нарада для суддів та організаторів районного етапів Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), семінар керівників гуртків декоративно – ужиткового мистецтва на тему «Відродження народних традицій , культури у гуртках декоративно – ужиткового мистецтва»

        Левадна Л.В. обласний семінар методистів закладів позашкільної освіти.

-      Для більш ефективної роботи колективу у новому 2016/2017 навчальному році необхідно активізувати участь усіх педагогів закладу у методичних заходах різних рівнів. А також звернути особливу увагу на:

-                 забезпечення більш ефективної роботи, методичних об’єднань, творчих груп;

-                 удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;

-                 підвишення рівня володіння педагогами сучасними ІКТ.

Щорічно педагоги БДЮТ  беруть активну участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій. На районній педагогічній конференції де було представлено 7 робіт від7 педагогів закладу.

-                 ( назви робіт : «Світ у фотооб’єктиві» - Куляс С.М. ,»Тільда інтерєрна лялька» - Чорна Н.Д.

У 2016/2017 навчальному році була здійснена передплата (за благодійні внески працівників), періодичних видань для задоволення професійних потреб педагогів та адміністрації закладу («Позашкілля», «Педагог Вінниччини», «Шаргородщина»).

У закладі створена та успішно діє система роботи з обдарованими дітьми, створені умови для самовизначення і духовного зростання дітей та молоді, їх підготовки до активної професійної та громадської діяльності, досягнення успіху в житті.

 

З метою забезпечення необхідних умов для розвитку дітей та учнівської молоді в системі допрофесійної підготовки, виявлення обдарованої молоді та залучення її до занять у гуртках БДЮТу, з метою виховання національної свідомості систематично проводяться районні етапи міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів, змагань, виставок, фестивалів серед школярів Шаргородського району.

Особливо слід відзначити проведення на базі БДЮТу районного фестивалю-конкурсу агітбригад,  Виставок – змагань з технічної та декоративно – ужиткового мистецтва в яких щорічно беруть участь близько 3000 учасників.

Традиційно з 1 по 15 вересня у закладі проводяться Дні відкритих дверей, у програму яких входять заходи по залученню школярів до гурткової роботи: екскурсії учнів шкіл району, виходи педагогів з рекламними виступами у ЗНЗ перед учнями і батьками, виставки по кожному профілю гуртка    на базі районного образотворчого музею.

Залучення вихованців до змістовного літнього відпочинку та оздоровлення є важливою складовою збереження і відновлення здоров’я учнівської молоді. Всього у 2017 році  було оздоровлено 98 вихованців. з них: Шкварук Ярослав, Лояніч Ірина, Кравчук Анна, Кравчук Оксана, - відпочивали в Приморську, одеської області.

Особлива увага приділялась організації змістовного дозвілля вихованців. Забезпечувалося виконання заходів щодо формування у дітей і підлітків навичок здорового способу життя.

Кілька років підряд організовувався прибдютівський табір «Барвінок»

Запропонована і проведена така форма оздоровлення учнів мала багато позитивних відгуків з боку батьків і дітей, тому вона буде продовжена надалі.

Традиційними масовими заходами у 2016/2017 навчальному році стали:  свята до Дня вчителя, Дня Святого Миколая, Нового року, Різдва, Міжнародного Дня 8 Березня,  Дня Перемоги, Міжнародного Дня захисту дітей,  Щороку в гуртках БДЮТ  проводяться: розважальні програми, тематичні концерти, відкриті заняття для батьків, звітний концерт, «Осінній бал»,, День Святого Валентина, ігрова Дня козацтва «Козацькі ігри», календарно-обрядові свята тощо.

Всього у 2016/2017 навчальному році було організовано та проведено понад 11 масових заходів, до яких було залучено близько 1112 дітей.

Основним показником навчально-виховного процесу є результативна участь вихованців та творчих колективів у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Діаграма 4

Співвідношення конкурсів різних рівнів,

у яких брали участь вихованці БДЮТ  у 2016/2017 н.р.

 

Діаграма 5

Співвідношення перемог до загальної кількості конкурсів,

у яких взяли участь вихованці БДЮТ

Слід зазначити, що роботи вихованців БДЮТу відзначались різноманіттям жанрів, високим рівнем майстерності і це дало змогу досягти високих результатів ( Діаграми 4, 5).

Колективи Будинку дитячої творчості брали участь майже у всіх районних, міських, обласних, Всеукраїнських змаганнях, конкурсах, фестивалях, концертах, а саме:

 

 Гурток  «Лідер» (керівник – Буряк.Ю.І),  є важливою підтримкою системи дитячого самоврядування в районі.

Таким чином у 2016/2017 навчальному році творчі колективи БДЮТу брали участь у 36 конкурсах різних рівнів.

У  14 обласних взяли участь  вихованців -39, отримали 31 перемогу, в 2 Всеукраїнських конкурсах взяли участь 7 вихованців - отримали 2 перемог, в17 районних взяли участь54 вихованці - отримали 51 перемогу. Всього в конкурсах різних рівнів вихованцями БДЮТ отримано 132 перемоги, до участі було залучено більше 200 вихованців (Діаграма 6).

 

 

 

 

 

Діаграма 6

Порівняльний аналіз участі вихованців БДЮТ у конкурсах різних рівнів за 2015/2016-2016/2017 н.р.

Але поряд з досягненнями існує багато проблем. У деяких керівників гуртків відсутнє бажання підвищувати свій професійний рівень, внаслідок чого дуже пасивною є їх участь у конкурсах та виставках різних рівнів.

Відсутність достатньої матеріально-технічної бази гальмує процес відкриття нових гуртків технічного профілю, у яких є нагальна потреба. Дуже важливим є питання поповнення методичного кабінету фаховими періодичними виданнями; назріла необхідність створення авторських програм, підготовка до друку методичних матеріалів «На допомогу керівникам гуртків».

З метою створення позитивного іміджу закладу необхідно:

-                  

-                 створити банк даних вихованців, які продовжили заняття у ВНЗ за профілем позашкільного закладу;

-                 сприяти залученню керівників гуртків до інноваційної діяльності;

-                  сприяти залученню керівників гуртків до видавничої діяльності.

          Один колектив БДЮТ має почесне звання «Зразковий театр мініатюр «Гармонія»

На виконання закону України «Про позашкільну освіту» та наказу МОН України від 21.07.2001 № 510 «Про затвердження порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту» у 2016/2017 н.р. рішенням педагогічної ради закладу від 29.05.2017 № 5 були видані свідоцтва про закінчення позашкільного навчального закладу трьом випускникам БДЮТу:Сокіл Вікторії, Огороднік Марії, Габрид Аліні, вихованцям гуртків: сучасного танцю, акторської майстерності, народної творчості.

 

Вагомими є досягнення педагогів БДЮТ. Серед найпрестижніших заходів, у яких були відзначені  колектив закладу, в обласному конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»,  в обласному конкурсі «На кращий методичний матеріал»тощо.

.

Щороку заклад бере участь у Обласному конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка» за всіма напрямками.

Протягом навчального року реалізовувалась Програма діяльності   БДЮТ  з педагогами-організаторами ЗНЗ Шаргородського району. Було проведено 4 засідання:

«Особливості виховної діяльності з обдарованими дітьми», »Впрвадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес по реалізації орієнтирів виховання в напрямку ціннісного ставлення до мистецтва», «Інтерактивні форми роботи з дітьми – підлітками» Метод проектів – життєве і соціальне самовизначення особистості», Формування через освіту громадянського та патріотичного життя  дітей та молоді.

 Проводились Тренінгові заняття  Андрійчук О.А»Лідер та лідерство»,»Спілкуємося та діємо», «Твоє життя - твій вибір», тощо.

 Педагоги-організатори ЗНЗ залучались до участі в конкурсах та фестивалях районного рівня, для них було проведено майстер-клас організуй масовий захід (методист Левадна Л.В.).

Діагностика професійної компетентності показала, що педагоги-організатори району добре оволоділи теоретичними аспектами процесу виховання, його загальних та конкретних цілей, завдань, організаційних форм, засобів та методів, ознайомлені з , віковими, психологічними особливостями учнів, опанували зміст, форми і методи організації дозвілля дітей. Проте у 2017/2018 н.р. слід приділити увагу питанням наукової основи інноваційних технологій виховання, соціально-психологічним основам профілактики правопорушень та змісту, формам і методам роботи з батьками.

Моніторинг реалізації плану роботи  закладу у цьому напряму показав високий рівень задоволення пізнавальних запитів педагогів-організаторів під час проведення засідань.

Педагогічний колектив БДЮТ станом на 01.01.2017 складав 22 педпрацівники  (19 основних та 3 сумісники), з яких: мають вищу освіту – 14, середню спеціальну – 5, загальну – 3, обслуговуючого персоналу на постійній основі –4.

Якісний та кількісний аналіз складу педагогічних працівників закладу у 2016/2017 навчальному році виглядає таким чином (Діаграма 7).

Діаграма 7

Стаж роботи більше трьох років у 95 % педпрацівників. «Відмінник освіти України», нагороджений нагрудним знаком «Софії Руссової»– 1 (Буряк Ю І.), «Керівник гуртка — методист» — 1 (Чорна НД..),.Керівник гуртка з вищою категорією - 1

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання дітей.

Таблиця 2

Проведення атестації

Навчальний рік

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Кількість працівників

0

8

9

16

Педагогічними працівниками закладу протягом року проводились відкриті заняття та позакласні заходи.

У цьому навчальному році атестувалось 7 педпрацівників, з них3 – на встановлення 10 тарифного розряду ЄТС,  2 на підтвердження 9 тарифного розряду ЄТС, 1 – на підтвердження педагогічного звання «керівник гуртка-методист», 2 – на встановлення І кваліфікаційної категорії .

 

 

 

 

 

Таким чином 100 % педагогів відповідають посаді, яку займають, з них 2 педагоги-заслуговують на відзнаку, а один педагог відповідає займаній посаді за умови підвищення рівнів фахової підготовленості та здійснення навчально-виховного процесу.

 

 

Підведення підсумків моніторингу дослідження професійної діяльності керівників гуртків, що атестуються здійснено на педагогічній раді                від 15.04.2017, протокол № 4.Наказ по підсумках атестації.

У наступному навчальному році слід зосередити увагу на таких невикористанних резервах професійної діяльності, як здійснення навчально-виховного процесу та фаховій підготовленості.

Обов’язковою умовою при атестації є проходження курсів підвищення фахової майстерності. У закладі складено перспективний та щорічний план підвищення кваліфікації педагогів.

Таблиця 4

Проходження курсів підвищення фахової майстерності педагогами БДЮТ:

Навчальний рік

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Кількість працівників

7

9

6

18

 

У 2016/2017 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли наступні педагоги: Куляс С.М., Білозор П.П., Блах Т.П., Буряк Ю.І.

 2016/2017 навчальному році був модернізований сайт БДЮТ . Карта сайту була збагачена такими розділами: «Реформа місцевого самоврядування», «Календар знаменних та пам’ятних дат», «2017 рік – рік  англійської мови». Також було упорядковано зміст таких розділів, як «Накази», «Педагогічний колектив», «Охорона праці», «Конституційна реформа» та «Наші колективи». Слід зазначити, що  з метою створення єдиного інформаційного простору, реклами закладу, залучення вихованців та громадськості до співпраці створено сторінки БДЮТ в соціальних мережах та «Facebook», а також розпочато завантаження відеоконтенту в сервісі «YouTube».

2016-17н.р

Вкладка (Корисні посилання)

Розділ (Положення та умови проведення районних конкурсів)

 

Розділ (Підсумкові накази районних масових заходів)

Розділ (Педагоги-органзатори)

Розділ (Закони)

Вкладка (Районні масові заходи БДЮТ)

Сторінки з інформацією та фото

Документи

Вкладка (Лідери Шаргородщини)

Документи

Вкладка (Заходи БДЮТу)

(інформація та фото)-День туризму 2017

(інформація та фото)-Свято "Осені" 2017

(інформація та фото)- Новорічні свята

(інформація та фото) Свято для мам тощо.

Адміністрація та педагогічний колектив розуміють значення ІКТ в системі сучасної освіти, тож реалізації цього питання приділяється значна увага. Застосування комп'ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам з вихованцями.

Протягом  2016/2017 навчального року в БДЮТ  проводилися такі заходи:

-                 вивчення нормативної бази щодо відповідного питання;

-                 знайомство з методичною літературою з теми;

-                 індивідуальні консультації з педагогами, які потребують допомоги в питанні ІКТ;

-                 використання ІКТ при проведенні нарад з педагогами організаторами.

-                 пропагування більш активного використання ІКТ на заняттях.

У наступному навчальному році планується проведення моніторингу вживання ІКТ в навчально-виховному процесі та поступове розширення та поглиблення використання даної технології.

Не менш важливою ланкою в методичній роботі є готовність педагогів до інноваційної діяльності.

 

У 2016/2017 н.р. слід звернути увагу на такі аспекти інноваційної діяльності, як визначення цілей дослідницької роботи, творче використання і моделювання нового педагогічного досвіду, володіння методами педагогічних досліджень та розробка авторської ідеї навчання та виховання.

З метою вивчення мотиваційного середовища було проведено моніторинг.

 

 

 

 

Діаграма 13

Графічний профіль рівня діяльності закладу у 2016/2017 н.р.

З метою покращення роботи БДЮТу та створення сприятливих умов 26.08.2017 р. було проведено опитування співробітників БДЮТ  за темою: «Пошуки шляхів розвитку БДЮТ». В опитуванні брали участь 12осіб, дослідження такого типу проводилось вперше. Респондентам було запропоновано відповісти на 9 запитань, аналіз відповідей на які дозволив зробити такі висновки.

1. Для подальшого розвитку колектив БДЮТ  має сприятливу вікову структуру: 45.5% – це працівники, що мають досвід трудової діяльності в цьому закладі до 10 років; 9% – достатньо досвідчені співробітники, що мають стаж роботи  до 20 років; решту складають люди, чий трудовий стаж в БДЮТ  триває більше 20 років(45.5%). Таким чином, можна вважати, що 54.5% членів колективу БДЮТ – це співробітники, які сполучають у собі життєві сили, досвід з можливістю змін у поглядах, певного кар’єрного зростання, набуття авторитету.

Діаграма 14

Вікова структура педагогічних працівниківБДЮТ

2. Відповіді на запитання №№ 2,3,4,5 дають можливість виявити групу співробітників з позитивною визначеною, позитивною невизначеною та негативною виробничими установками. Так, відповіді на запитання № 2 («Чи подобається вам робота») довели, що позитивну виробничу мотивацію має переважна більшість працівників, що належать до різних груп, що розрізняються  часом(тривалістю) роботи в цьому закладі (від 1 до 10 років, від 10 до 20 років, більше 20 років) – майже 82%.

Невизначеність(суперечливе ставлення до роботи, проте з перевагою позитивних настроїв – «радше так, ніж ні» – виявили 18% співробітників ЦДЮТ №1. Цей факт можна тлумачити так, що за умов сприятливого психологічного клімату у цих працівників досить швидко може бути  сформована чітка позитивна мотивація.

3. Незаперечним є вплив колективу на формування мотиваційної сфери співробітників. Загалом середній показник задоволеності оцінкою своєї праці колективом сягає 64%, що свідчить про в цілому сприятливий мотиваційний вплив колективу на формування позитивної мотивації праці співробітників. Слід звернути увагу на частку тих працівників, які все ж таки мають сумнів щодо ставлення до себе членів колективу, хоча й сподіваються на позитивну оцінку своєї праці – 35% (це люди, що відпрацювали 10-20 років). Зрозуміло, що за негативних обставин ці працівники можуть остаточно втратити віру у свої можливості, що негативно позначиться на результативності їхньої професійної діяльності.    

   Діаграма 15

«Чи задоволені Ви , як колектив оцінює вашу роботу?»

 

   

4. Не менш важливим питанням для співробітників БДЮТ є ставлення до їхньої праці адміністрації. Зрештою загальний показник тих, хто повністю задоволений ставленням до себе адміністрації (80%), свідчить про сформованість позитивних міжособистісних стосунків членів колективу та адміністрації.

   Діаграма 16

«Чи задоволені Ви, як адміністрація оцінює вашу роботу?»

 

 

5. Доказом правильності попередніх висновків є результат аналізу відповідей на наступне питання про те, якою мірою притаманні членам колективу такі якості, як творчість, етика стосунків, управлінська культура, уміння вирішувати конфлікт, ділова критика.

Згідно з отриманими результатами, рівень міжособистісних стосунків із урахуванням поведінкового та емоційного компонентів  є достатньо високим (середній показник за віковими групами – 4,3; 4,3; 4,6 за п’ятибальною шкалою).

Проте слід відзначити, що такий показник, як «ділова критика»(4,2; 4; 3,8) свідчить про те, що ця якість розвинута менше ніж інші й потребує корекції.

6. Про сприятливий морально-психологічний клімат у колективі свідчать результати відповідей на запитання, якою мірою колективу притаманні прояви негативних міжособистісних стосунків: у всіх вікових групах цей показник був незначним – у середньому 0,5-0,6.

7. Показово, що в колективі немає серйозних проблем, що були б несумісними з нормальним функціонуванням закладу, про це зокрема свідчить той факт, що жоден співробітник, відповідаючи на питання, які шляхи покращення роботи БДЮТ він вважає найважливішими, не назвав такі радикальні заходи, як «зміна керівництва» та «оновлення кадрів».

Відповіді співробітників БДЮТ  свідчать про те, що вони є представниками достатньо організованого, згуртованого, референтного колективу, який шукає конструктивних підходів до вирішення проблеми покращення якості роботи закладу. Серед пропозицій щодо поліпшення якості роботи колективу представники всіх вікових груп віддали перевагу тезі про «зміцнення матеріально-технічної бази закладу», а також роботі із «залучення спонсорів (меценатів)». У той же час співробітники вважають за необхідне підвищувати свій професійний рівень шляхом упровадження передових педагогічних технологій, удосконалення методичної майстерності, розкриття творчого потенціалу.

Рекомендації: організувати на базі методичного кабінету БДЮТ заняття для співробітників щодо вивчення кращого педагогічного досвіду, упровадження передових педагогічних технологій, створити картотеку передового досвіду співробітників, а також активніше використовувати можливості морального й матеріального стимулювання праці творчо працюючих членів колективу.

   Діаграма 17

«Що, на вашу думку, слід зробити, щоб поліпшити роботу закладу?»

 

 

 

8. Аналіз відповідей співробітників БДЮТ  на питання про власний внесок у справу розбудови закладу свідчить про те, що члени колективу готові налагоджувати стосунки з навчальними закладами різного рівня акредитації, брати участь у піар-акціях, спрямованих на підтримку іміджу БДЮТ , безпосередньо брати участь у зміцненні його матеріально-технічної бази; деякі респонденти мають думки щодо реалізації власних інноваційних проектів розвитку БДЮТ . У той же час розкид пропозицій свідчить про те, що адміністрація і методична рада закладу мають стати консолідуючою ланкою у створенні проекту розвитку БДЮТ, що об`єднає зусилля всіх членів колективу.

9. Аналіз відповідей співробітників про ефективність власної роботи свідчить про те, що переважна більшість респондентів переконана, що працює достатньо ефективно (75%, 100%, 75% – у різних вікових категоріях).

10. Серед причин, які, на думку співробітників, заважають їм ефективно працювати, головними є такі, як «складні умови життя», «стан здоров`я», «вік».

Серед інших причин, які заважають у роботі, співробітники БДЮТ називали також «власну інерцію», проте тільки одна людина чесно зазначила, що їй бракує методичних знань. Зважаючи на те, що людині часто буває важко бути об’єктивною по відношенню до своїх здібностей і практичних умінь, було б доцільним проведення серії тестів, анкет щодо вивчення реального стану методичної підготовки співробітників, їх творчої майстерності, здатності до саморозвитку і, як наслідок, результативності праці.

11. Аналіз відповідей на питання «чи хотіли б ви змінити місце роботи», дає підстави для висновку, що більшість респондентів: і тих, хто «радше ні, ніж так» і тих, що твердо знає, що «ні», складає відповідно – 25% – 68,7%; 33% – 50%; 62,5% – 25% (порядок розташування даних у ряді відповідає відповідям представників різних вікових категорій).

 

Діаграма 18

«Чи змінили б Ви місце роботи, якби мали таку можливість?»

Таким чином, результати анкетування переконливо свідчать про те, що у своїй більшості співробітники БДЮТ налаштовані на роботу саме в цьому закладі, отже, усі пропозиції і зауваження, зроблені ними по ходу анкетування, цілком конкретні й відповідають реальному стану міжособистісних стосунків членів колективу та адміністрації БДЮТ Це свідчить і про те, що у своїй масі колектив здоровий, працездатний, спроможний до саморозвитку. За цих обставин роль адміністрації не повинна зводитися лише до виконання функції контролю. Щодо методичної ради закладу, спираючись на досягнення сучасної науково-методичної науки та результати власних комплексних досліджень, вона має розробити програму розвитку закладу в сучасних соціально - економічних умовах, узявши за основу проектування виховної системи БДЮТ.                             

У закладі існує певна система роботи із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В коридорах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму.

Питання профілактики дитячого травматизму та сприяння здоровому способу життя протягом 2016/2017 навчального року було розглянуто на засіданнях педагогічної ради (протоколи від 31.10.2016 № 5,                          від 27.01.2017 № 1, від 27.03.2017 № 2) та на нарадах при директорі (протоколи від 26.09.2016 № 3, від 27.12.2016 № 4), на засіданнях інструктивно-методичних нарад, батьківських зборах тощо.

Протягом 2016/2017 навчального року в закладі була проведена робота з пропедевтики травматизму та запобігання нещасним випадкам. А саме: накази №139 від 04.11.2016 «Про додаткові заходи щодо дотримання правил безпеки учасниками навчально-виховного процесу в БДЮТ », від 03.03.2017 № 23 «Про посилення роботи щодо запобігання травматизму серед працівників та вихованців закладу». З метою попередження надзвичайних ситуацій, посилення пожежної безпеки, профілактики травматизму працівників та вихованців закладу наказ від 16.01.2017 № 09.     З метою запобігання дитячого травматизму під час шкільних канікул було видано накази від 19.12.2016 №171, від 19.03.2017 №30,          від 05.05.2017 № 56..

 

Але завжди залишається важливим питання профілактики запобігання травматизму педагогічних працівників у побуті.

У 2016/2017 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою вихованців на заняттях та під час екскурсій .

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу, як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил та норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу БДЮТу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації БДЮТ . Наказом по закладу призначається відповідальний за організацією роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорії, які навчаються в Центрі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки вихованців пільгових категорій.

Таблиця 5

Кількість дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи

Кількість дітей з багатодітних сімей (3 і більше дітей)

Кількість дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування

Кількість дітей, батьки яких служили та служать в АТО

Кількість дітей з інвалідністю

3

49

8

3-

29

До початку 2016/2017 навчального року    з метою забезпечення належних умов при організації проходження медичних оглядів педпрацівників тримається під контролем вчасне проходження працівниками закладу флюорографічного обстеження та профілактичних медичних оглядів.

 

 

Фінансування діяльності закладу забезпечується за кошти  районного бюджету,  та за спонсорські внески.

У закладі розроблена «Програма розвитку БДЮТ Шаргородського району», яка забезпечує реалізацію державної політики щодо збереження і розвитку позашкільної профільної освіти.

У 2016/2017 навчальному році була поповнена матеріально-технічна база БДЮТ.

                Було придбано , костюми для старшої та середньої групи танцювального колективу ( Биковська Л.І.), костюми для молодшої групи вокального гуртка (Гончар О.О.), костюми для екологічної агітбригади (Шмігельська Н.Б., Пасічник К.К.)

Протягом року за кошти працівників здійснювалося придбання: миючих засобів та канцелярських товарів, заправка картриджів (4863 грн.).

          Всього витрачено коштів –75482 грн. 00 коп.

бюджетних            - 0 грн.

батьківських          - 57 059 грн. 00 коп. 

спонсорські            - 18 423 грн. 00 коп.      

У закладі створено 5 постійно діючих стендів-виставок кращих робіт гуртківців, які оновлюються постійно.

Створені куточки:, «Методична робота», «Розклад занять», «Атестація. Профспілки», «Охорона праці».

За результатами роботи у 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив закладу було нагороджено:

Пріоритетні завдання на 2016 /2017 навчальний рік

У новому навчальному році колектив БДЮТ  буде працювати над темою: «Використання інформаційних технологій у допрофесійній підготовці  в гуртках будинку дитячої та юнацької творчості» (ІІІ етап.Формуючий).

 

Пріоритетними залишаються завдання:

1.            Збереження контингенту гуртківців, додержування нормативів наповнюваності гуртків згідно з Законом України «Про позашкільну освіту» та «Положенням про позашкільний навчальний заклад».

2.            Підвищення ефективності та результативності у роботі гуртків усіх напрямів.

3.            Створення умов для підтримки і розвитку обдарувань дітей та підлітків району.

4.            Забезпечення розвитку, стимулювання та реалізації духовного і творчого потенціалу вихованців БДЮТ .

5.            Створення умов для профільного навчання та виховання дітей, формування творчого колективу педагогів та вихованців.

6.            Здійснення диференціації форм та методів організації вільного часу дітей і підлітків з метою профілактики правопорушень та злочинності.

7.            Впровадження в практику роботи гуртків нових навчальних планів і програм, педагогічних проектів, інноваційних форм та методів, інтерактивних форм навчання, забезпечення орієнтованого підходу до підвищення професійної майстерності педагогів.

8.            Продовження роботи щодо оптимізації мережі гуртків за профілями, створення умов для здобуття позашкільної освіти.

9.            Формування особистості виховання на підставі розвитку творчих здібностей у галузі національних традицій та загальнолюдських цінностей.

10.       Активізація туристсько-краєзнавчого та науково-технічного напрямків роботи.

11.       Організація діяльності вихованців закладу та школярів району в науково-дослідницькій роботі в рамках МАН.

12.       Поширення інформаційності комунікативності, створення банку методичних проблем з питань позашкільної освіти.

13.       Проведення постійної роботи по залученню позабюджетних коштів для розвитку матеріально-технічної бази закладу.

.

14.       Розвиток методичної служби закладу з використанням сучасних інформаційних та комунікативних технологій.

15.       Вивчення питання щодо можливості організації дистанційного навчання, в тому числі для дітей з особливими потребами.

16.       Проведення тренінгів для педагогічного колективу з метою всебічного розвитку комунікативних здібностей педагогів та знань з вікової психології дітей та підлітків.

17.       Проведення заходів щодо підвищення авторитету та престижу роботи педагогічних працівників.

18.       Продовження роботи щодо модернізації сайту закладу.

19.       Продовжити підготовку щодо відзначення 81-річниці з дня народження   БДЮТ (листопад 2017).

20.       Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.

21.       Залучення педагогів до співучасті управління закладом та прийняття управлінських рішень.

  22..  Покращення матеріально-технічного стану закладу.

  23.     Проведення моніторингових досліджень у навчально-виховній діяльності.